I morgen starter en ganske annerledes rettsak i Oslo Tingrett: Greenpeace Norge og Natur og Ungdom går til sak mot staten Norge for brudd på § 112.

Foto: Christian Aaslund / Greenpeace / Klimasøksmålet (gjengitt med tillatelse)

Grunnlovens § 112 sier at at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten». Greenpeace og Natur og Ungdom mener at staten bryter sin egen grunnlov når de åpner for oljeutredning i Arktis, og jeg er helt enig med dem.

Klimasøksmålet handler om ti nye utvinningstillatelser i Arktis, som regjeringen tildelte oljeindustrien i 2016. Områdene ligger i særlig sårbare naturområder i Arktis, og vil kunne gi klimagassutslipp mange tiår inn i fremtiden.

Jeg vet faktisk ikke hvor jeg skal begynne når jeg skal skrive om denne saken, for det er så absurd for meg at dette fortsatt foregår. All forskning på klima og miljø tilsier at olje ikke er fremtiden om vi ønsker å ta vare på kloden vår og gjøre den levelig for fremtidige generasjoner, og økonomisk utvikling viser også at det ikke er i olja de store penga ligger i tiden fremover – fordi verden går trossalt fremover. Og allikevel skal vi bore i sårbare områder, for å tømme dem, ødelegge dem, gå baklengs inn i fremtiden og ikke bry oss om konsekvenser. Jeg orker det ikke, og jeg stiller meg helhjertet bak Greenpeace og Natur og Ungdom som tar denne saken til retten.

Det er første gangen i historien at en sak prøves for Grunnlovens miljøparagraf. Det som skjer i Oslo Tingrett de neste dagene, setter presedens for hvordan vi tenker om ressursutnyttelse i sårbare områder for tiden fremover. For hva skjer om Greenpeace og Natur og Ungdom taper? Vi skal for første gang juridisk utforske det motstridende spennet som er mellom de lover og regler vi vedtar, både i Grunnloven, Parisavtalen og andre klimaavtaler vi signerer, og vår kontinuerlige ignorans på akkurat de samme feltene når teorien blir til praksis.

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Det er dette som står i Grunnloven. Og Grunnloven, den er loven som trumfer alt. Det er ikke den praksisen vi lever etter. Vi har ikke med oss miljø, klima, natur eller biomangfold når vi vedtar verken oljeutredning, veibygging eller byplanlegging. Denne rettssaken handler ikke om teori og juss, den handler om det verdigrunnlaget vi har vedtatt er praksisen vår, eller ikke. Jeg er sykt spent på de neste dagene, for å si det som det er.

Hva kan du gjøre?

Det evige spørsmålet er ganske lett i denne sammenhengen. Det er to ting jeg vil oppfordre deg til å gjøre:

  1. Følge med på saken, og dele artikler, facebookposter og bilder fra den. Både Greenpeace og Natur og Ungdom kommer til å være aktive på sosiale medier under rettssaken, og jeg håper nyhetene følger og dekker den skikkelig. Klimasøksmålet har også en egen fb-page.
  2. Du kan støtte søksmålet med penger som går til å dekke saksomkostningene. Det er to miljøorganisasjoner som går til sak mot retten, og det koster penger. Vipps et bidrag til 13960.
  3. Du kan støtte saken gjennom å legge til navnet ditt i søksmålet: www.savethearctic.com/no/peoplevsarcticoil
  4. Du kan delta på flere av arrangementene som foregår rundt omkring i landet denne uka, blant annet er det temauke på Kulturhuset med arrangementer hver eneste dag.